Създаването на висококачествена, надеждна и прецизна шприцвана пластмасова част включва внимателно планиране, създаване на прототипи и тестване. Въпреки че повечето проблеми възникват по време на първите стъпки на производството, те могат лесно да бъдат избегнати от самото начало, като работите с доверен производител на пластмасови изделия, който извършва целия цикъл на собствена територия, а не такава, която възлага отделните етапи на различни фирми. Защо това е така можете сами да си отговорите. При възлагането на проекта на такъв тип компания той започва своя път във фирма предлагаща дизайнерски и/или конструкторски услуги. Дизайна и 3D модела оттук се предава на фирма производител на шприцформи. В повечето случаи тя е офшорна. При правилно развитие готовата шприцформа се предава на поредна фирма, която да шприцва изделията ви с нея. Дългата и несигурна нишка често може да бъде прекъсната по ред причини и цената за поправянето й ще платите вие.
Производителите „от-до“ от друга страна управляват всички стъпки под един покрив, което позволява пълен и лесен надзор и гарантира отчетност и качество.

Проектиране на частта

Леенето на пластмасата под налягане позволява производството на прецизни части при ниски разходи, но процесите на шприцване с голям обем изискват специализиран дизайн на частите. С правилния дизайн частите могат да бъдат с постоянно качество независимо от големината за сериите на производство като по този начин могат да бъдат избегнати скъпоструващи грешки и забавяния.

Преди да започнете процеса на проектиране на шприцови детайли трябва да се вземат предвид следните фактори:

  • Дебелина на стената
  • Дизайн на ребрата
  • Дизайн на вложките
  • Ъглови преходи
  • Линии за заливане
  • Поставяне на втоци
  • Поставяне на вентилационни отвори
  • Повече информация

 

Дебелина на стената

За да се предотвратят най-честите дефекти на пластмасовите изделия, които възникват по време на производството е от решаващо значение да се поддържа еднаква дебелина на стените. Когато е в разтопено състояние пластмасата по естестен път ще потече в зоните с най-малко съпротивление така че ако вашата част има тънкостенни и дебелостенни секции стопилката първо ще потече в дебелостенните. Освен това по-дебелите участъци обикновено се охлаждат по-бавно, което ги прави уязвими към всмукване и кухини.

Ако обаче имате работа с детайл с променлива дебелина на стените можете да предприемете превантивни стъпки за да избегнете неправилно запълване. Пластмасов детайл - безжично зарежданеТе могат да включват проектиране на формообразуващата по начин който позволява по-дебелите участъци постепенно да преминават към по-тънките зони и правилно поставяне на питателите и втоците за да се осигури оптимално запълване на формата.

Въпреки че тези мерки могат да помогнат за намаляване на риска от дефекти на детайлите проектирането на изделия с еднородна дебелина на стената ще гарантира, че матрицата се запълва и охлажда правилно. По-дебелите зони също могат да бъдат изпразнени ако е необходимо за да се поддържа еднаквост, като същевременно се запазва цялостното качество и естетиката на частта.

 

Дизайн на ребрата

Подсилвайки здравината на шприцованите изделия, ребрата поддържат стените и други компоненти на частта. В зависимост от материала, ребрата трябва да бъдат между 50% до 70% от дебелината на стената, всичко с по-големи пропорции може да причини всмукване.Перфектното пластмасово изделие - ребра

За да гарантират, че няма да настъпи всмукване, дизайнерите често разпределят материала за да намалят степента на свиване. Ребрата също не трябва да са твърде високи или твърде тънки. Обикновено се препоръчва височината да не е повече от три пъти дебелината на стената. Ъглите трябва да бъдат плавни и да включват радиуси, а във височина трябва да има наклон от 0,5° до 1,5°, което ще позволи детайлът лесно да бъде изваден от формата.

 

Дизайн на главините

Включването на главини в дизайна на изделието позволява сглобяването му чрез използването на винтове и щифтове. Главините трябва да имат същата или близка дебелина като тази на ребрата тъй като по-дебелите издатини ще причинят дефекти като всмукване по време на изстиване на детайла. Вместо да се  използва главина с дебели стени конструкторите могат да използват ребра, които да я поддържат. И тук както при конструирането на ребрата трябва да се заложи наклон на стените което ще помогне за лесното вадене на изделието от шприцформата.

 

 

Ъглови преходи

Както беше обсъдено по-горе разтопената пластмаса се влива първо в областите с най-малко съпротивление. Следователно острите ъгли или промените в ъглите могат да възпрепятстват този поток. Такива геометрии могат да причинят неправилно запълване и образуване на кухини, което води до дефектна и ненадеждна част. За да се избегнат подобни сценарии плавните преходи са препоръчителни (дори наложителни) Всички ъгли трябва да имат криви, а не ъгли, а радиусът трябва да е еднакъв както от външната така и от вътрешната страна на стената. Това образува еднаква дебелина и позволява правилен поток на материала през формещата кухина.

 

Линии на сливане

Почти всички пластмасови шприцвани изделия неизбежно ще имат линии на сливане. Те се образуват когато се срещнат два потока на материала. Правилният дизайн на инструмента ще гарантира, че те няма да компрометират целостта на частта. Както инструментът, така и детайлът могат да бъдат изработени с различни дебелини на стените, геометрии и технологични отвори за да се позиционират линиите на сливане по начин, който няма да пречи на работата на частта. Линиите на сливане са един от най-често срещаните проблеми при леене под налягане и причиняват повечето от проблемите с производителността. Те също могат да представляват сериозни структурни и козметични проблеми. Но с помощта на компютърно подпомагани симулатори на потоците  като SOLIDWORKS Flow Simulation, дизайнерите могат лесно да определят къде ще се появят линии и да предприемат необходимите действия.

 

Поставяне на втоци

Втоците служат за насочване на пластмасовия поток от питателните канали в детайла. Оптималното им разположение на е наложително за правилното запълване на формата. Правилният тип вток и неговото правилно разположение значително ще повлияе  на качеството на изделието така че е важно да се внимава в процеса на избор. Перфектното пластмасово изделие - втоциРазмерът и разположението на втоците зависят от дебелината на стената и геометрията на частта. Втоците трябва да бъдат поставени по начин, който ефективно ще минимизира дължината на потока за да се предотвратят застиването му. В някои случаи могат да се използват допълнителни втоци за да се избегнат проблеми със свиването и охлаждането.

 

Поставяне на вентилационни отвори

При навлизането на разтопената пластмаса във формообразуващите тя избутва наличния в тях към момента въздух. Поради високата скорост и температура това е предпоставка за сгъстяването му в части от шприцформата. Това придава козметични забележки по изделието, а в някои случаи и е предпоставка за отслабване на структурата. Вентилационните отвори се грижат именно за лесното и правилно извеждане на въздуха от формата. Ако те са поставени правилно те не само облекчават процеса на шприцване, но и помагат за минимизирането на линиите на сливане.

 

В заключение

Производството на перфектната шприцвана пластмасова част изисква голямо внимание към всеки един аспект от дизайна на частта, но това е само първата стъпка. Въпреки че това може да изглежда трудно и трудоемко работата с опитен производител „до ключ“ ще помогне да се гарантира, че останалата част от процеса ще премине възможно най-бързо и гладко.

С повече от 35 години опит в производството на пластмасови изделия екипа на Риск 91 ООД ще бъде до вас и на ваша страна през целия процес – от дизайна до крайното изделие.