Тази публикация е с информационен характер. Фирма Риск-91 ООД не предлага такъв род услуги.

ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСИ

Процес, при който чрез прилагане на топлина и натиск в зоната на контакта се получава неразглобяемо съединение.

ПРЕДИМСТВА В сравнение с другите методи на съединяване (нитване и лепене): Висока производителност; Ниска трудоемкост; Икономичност; Голяма якост и плътност на завареното съединение.

Според заваряемостта пластмасите се делят на 2 групи: Група – термореактивни пластмаси, които не се заваряват по традиционните методи; Група – термопластични пластмаси, които се заваряват – полиетилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиамид и др. Термопластите са способни при определени температури да преминат в течно състояние. При тези температури и в условията на плътен контакт в повърхностните слоеве на материала протича взаимна дифузия на макромолекулите на полимера от единия обем в другия.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ

Методи на заваряване на пластмасите

НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОПЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ

ЗАВАРЯВАНЕ С НАГРЯТ ВЪЗДУХ

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА – заваряваните краища се загряват от струя горещ газ (въздух, азот, аргон идр.), а като допълнителен материал се използва пръчка от пластмаса с диаметър 2-4 mm.

Нагряването на газа-топлоносител – в електрически или газови горелки.

Нагледна схема на процеса Заваряване с нагрят въздух

ЗАВАРЯВАНЕ ЧРЕЗ ЕКСТРУДИРАН ДОПЪЛНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ (ЕКСТРУЗИОННО)

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА Много близък до заваряване с топъл газ, но допълнителният материал се подава пластифициран в зоната на заваряване от екструдер. Заваряваните краища се пластифицират както от допълнителния горещ материал, така и от горещ газ, подаван към зоната на заваряване. ПРЕДИМСТВА Голяма производителност; Малка вероятност за поява на дефекти. НЕДОСТАТЪЦИ Скъпа и трудноподвижна апаратура; Необходимост от осигуряване на непрекъснат процес. ПРИЛОЖЕНИЕ За заваряване на детайли с голяма дебелина.

Екструзионно заваряване на пластмаси

ЗАВАРЯВАНЕ С ТОПЪЛ ЕЛЕМЕНТ

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА – краищата за заваряване се загряват до необходимата температура с един топъл елемент, след което топлият елемент се отстранява и се прилага натиск. Топлият елемент се загрява най-често с електричество и в по-редки случаи с горящ газ.

Заваряване с топъл елемент

ПРИЛОЖЕНИЕ: за челно заваряване на профили и за приваряване на различни профилни детайли. При заваряване на тънки листи или за приваряване на тънък лист към материал с голяма дебелина се използват поялник, нагрята ролка, лента и др.

Схеми на заваряване с нагрята ролка и поялник

ЗАВАРЯВАНЕ ЧРЕЗ ТРИЕНЕ

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА – основава се на същия принцип, както заваряване на металите – преобразуване на механичната енергия в топлинна непосредствено върху заваряваните повърхности и прилагане на натиск.

ПРЕДИМСТВА Високо качество на заваръчния шев; Висока производителност на процеса; Възможност за автоматизация; Сравнително просто оборудване.

ПРИЛОЖЕНИЕ При заваряване на ротационни детайли

Заваряване чрез триенеЗАВАРЯВАНЕ ЧРЕЗ НАГРЯВАНЕ С ТВЧ

Точково заваряване с ТВЧСхема на пресово и ролково заваряване с ТВЧ

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА – основан е на възможността на някои пластмаси с висока диелектрична константа да се нагряват в поле на токове с висока честота, възникващо между електроди, които притискат заваряваните повърхности. Заваряваният материал не се стопява. Самият процес протича в пластично състояние на пластмасите с прилагане на натиск. ПРИЛОЖЕНИЕ Заваряване на всички видове PVC, полиамиди, полиметилметакрилат и специални видове полистирол с дебелина до 5 mm. За производство на опаковъчни изделия; При изработване на различни изделия за шир-потреба – чанти, надувни изделия (лодки, пояси, топки и др.)

УЛТРАЗВУКОВО ЗАВАРЯВАНЕ

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА – основан на преобразуване на механичните високочестотни трептения, възбуждани в заваряваните детайли, в топлина, при което се получава пластифициране на пластмасата и заваряване при прилагане на натиск. ПРЕДИМСТВА Използва се един електрод; Позволява заваряване в труднодостъпни места; Заваряване на детайли с разлика в дебелините; Състоянието на повърхността (замърсявания и др.) не оказва влияние на процеса; Процесът е електробезопасен – към инструментите за заваряване не се подава напрежение; Възможност за контурно заваряване.

Схема на основен възел на машина за ултразвуково заваряване