Тази информация е с информационен характер. Фирма Риск-91 ООД не предлага такъв род услуги.

ТОПЛО ФОРМОВАНЕ

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСА Процесът е основан на свойството на пластмасите при нагряване да стават меки и пластични и при охлаждане отново да се втвърдяват. Процесът нагряване-охлаждане може да се повтаря многократно. Нагряването на пластмасовите заготовки (листове) става чрез: Открит пламък на горелки с горивен газ; Циркулиращ горещ въздух; Инфрачервени нагреватели. Охлаждане трябва да се извърши непосредствено след формоването Методи на топло формоване: Щамповане; Дълбоко изтегляне.

ПНЕВМО И ВАКУУМНО ФОРМОВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ – За изработване на изделия със сравнително големи размери. При вакуумното формоване вместо налягане в горната част на формата се създава вакуум в долната полу-форма – б). Схема на пневмо формоване на пластмасиСхема на вакуумно формоване на пластмасите

Схема на пневмо-а) и вакуумно-б) формоване. 1-нагревателен елемент, 2-горна полуформа, 3-материал, 4-долна полуформа.

ПНЕВМО И ВАКУУМНО ФОРМОВАНЕ

ВИДОВЕ формоване:

НЕГАТИВНО формоване (фиг.1) – нагретия до пластично състояние лист се поставя между двете половини на херметична форма. Металната форма има релеф, който съответства на детайла. Под влияние на налягането листът се огъва по релефа.

ПОЗИТИВНО – оформящият поансон е изпъкнал;

СВОБОДНО – за получаване на изделия с високи оптични свойства;

КОМБИНИРАНО

Пневмо и вакуумно формоване

ОБЕМНО И ЛИСТОВО СТУДЕНО ФОРМОВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ Тези операции се използват за обработване на различни термопластчни пластмаси – полиамид, полиетилен, полипропилен.

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА Подобно на операциите за обемно и листово щамповане на метални материали, деформирането се извършва посредством матрица и поансон – А) или посредством поансон и гумена подложка – Б). Обемно и листово формоване

ФОРМОВАНЕ НА РЕАКТОПЛАСТИ

Схема на методи на формоване

ПРИЛОЖЕНИЕ – за формоване предимно на стъклопласти. Поради ниската специфична маса и високи якостни показатели този вид материали намират широко приложение в: Самолетостроенето; Автомобилостроенето – за изработване на каросерии; Химическата промишленост – тръбопроводи и съдове за агресивни среди; Строителството – защитни покрития на тунели и мостове, кофражни форми със сложна конфигурация; Корабостроенето – корпуси на лодки, скутери и др.

 КОНТАКТЕН Метода е най-универсален. Приложение – в дребно-серийното производство. Схема на контактен метод на формоване

ПРЕСОВ

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСА Използват се нагряти метални форми за ускоряване процеса на втвърдяване; Армиращият материал се поставя предварително, след което се поставя смолата; Разпределението на смолата става вследствие на приложен натиск.

ПРИЛОЖЕНИЕ – В едро-серийното производство

Пресово формоване

ФОРМОВАНЕ С ЛЕНТИ

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА – на барабан в зависимост от желаната дебелина на стените се навива стъклено въже, което предварително минава през вана със смола.

ПРИЛОЖЕНИЕ – при производство на ротационни изделия – тръби, резервоари и др. Формоване с лента

ШПРИЦВАНЕ

Механизирано полагане на смолата и армиращото вещество.

НЕДОСТАТЪЦИ Малка дължина на армиращите стъклени нишки, която води до сравнително ниска якост на изделието; Добри умения на работника за получаване на равномерна дебелина Схема на шприцване

ГАЗО-ПЛАМЪЧНО НАПЛАСТЯВАНЕ

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА – пластмасовият материал във вид на прах или паста се пулверизира върху предварително нагрята метална повърхност. Окончателното пластифициране на материала се извършва с горелка, разположена около пулверизиращата струя. Използвани материали: PVC – паста; Полиетилен на прах; Полиамид на прах.

ПРИЛОЖЕНИЕ – при нанасяне на антикорозионна защита върху различни метални изделия.

Схема на употреба за напластяване на пластмасаСхема на уредба за напластяване на прахообразна пластмаса

НАПЛАСТЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСИ СИНТЕРОВАНЕ

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА Детайлите, които се напластяват, преминават през тунелна пещ, и се нагряват до температурата на пластифициране на пластмасата. След това се потапят във вана, пълна с кипящ слой от прахообразен пластмасов материал.

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ Полиетилен, полиамид.

ПРИЛОЖЕНИЕ При изработване на изделия за бита – скари за хладилници, метални столове, защита на перални, съдомиялни машини и др.

Принципна схема на вана за синтероване на пластмаса

Тази информация е с информационен характер. Фирма Риск-91 ООД не предлага такъв род услуги.